Arbete och gemenskap
Alla har behov att ingå i en social arbetsgemenskap, att ge sitt bidrag till samhället och få utlopp för sin kreativitet. Kulturbruket Östa AB är ett ideellt integrationsföretag som hjälper människor ut på arbetsmarknaden. De erbjuder flera olika yrken och stödjer människor att hitta sin egen väg till arbete.
Kulturbruket startades sommaren 2012 och har skrivit ett lokalt avtal med arbetsförmedlingen om ett samarbete som går ut på att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Här kan arbetssökande prova flera olika yrken som till exempel fastighetsskötsel, vaktmästeri, handelsträdgård och jordbruk, second hand, lokalvård med flera. Om det ena yrket inte passar kan man hitta ett annat på samma ställe. De odlar biodynamiskt, både i växthus och ute på friland. Området har cirka 30 hektar mark och här finns en så kallad socialterapeutisk by och medarbetarbostäder. Idag arbetar fem personer från arbetsförmedlingen här och tanken är att de ska bli fler samt att Kulturbruket ska bli självförsörjande med flera verksamheter, bland annat med ett café och butik. Det ska bli en besöksnäring med människor som kommer hit för att titta, fika och handla.
- Det är en spännande tanke att det är människor som inte får plats på arbetsmarknaden idag som är med och bygger upp ett företag, säger Bengt Sandberg som är platschef.

Det yttersta målet med en arbetsträningsperiod på Kulturbruket är att så småningom kunna finna ett arbete och vid behov ska en medarbetare från Kulturbruket vara stödperson på den nya arbetsplatsen. En del kommer också att bli anställda inom Kulturbruket.
- Vi har redan anställt en av dem som varit här och arbetstränat, säger Bengt.
Bengt har lång och bred erfarenhet av omsorgsfrågor och vet hur man skaffar bra jobb till unika människor. Han berättar att alla människor i Sverige idag ska ställas till arbetsmarknadens förfogande, även de som är förståndshandikappade.
- Alla människor har erfarenheter av livet och de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden kanske har en förståelse för andra som har det svårt, även om det handlar om olika anledningar, säger han.

Kulturbruket Östa

Bransch:
Integation/Företag

Telefon: 0768-470688


Email:
kulturbruket@mail.com

Adress:
Kulturbruket Östa
Norra Östavägen 7 B
64562 Stallarholmen

| 13 SENASTE FÖRETAGEN